KHOAN GIẾNG TIẾP ĐỊA

KHOAN GIẾNG TIẾP ĐỊA (giếng tiếp địa là gì) Giếng tiếp địa là những giếng có độ sâu từ ( 5-20m) tùy theo địa hình , đường kính ( 5-11cm) được khoan bằng máy hoặc thủ công dưới lòng […]

Xem thêm
0