HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA CHỐNG SÉT LÀ GÌ

HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA CHỐNG SÉT LÀ GÌ: Để xây dựng hệ thống tiếp địa chống sét hoàn hảo và an toàn, cần thực hiện theo quy trình như thế nào? Hệ thống tiếp đất […]

Xem thêm

KHOAN GIẾNG TIẾP ĐỊA

KHOAN GIẾNG TIẾP ĐỊA (giếng tiếp địa là gì) Giếng tiếp địa là những giếng có độ sâu từ ( 5-20m) tùy theo địa hình , đường kính ( 5-11cm) được khoan bằng máy hoặc thủ công dưới lòng […]

Xem thêm
0