LÝ DO MỖI CÔNG TRÌNH DÙ TO HAY NHỎ ĐỀU CẦN LẮP HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

  LÝ DO MỖI CÔNG TRÌNH DÙ TO HAY NHỎ ĐỀU CẦN LẮP HỆ THỐNG CHỐNG SÉT ► Bạn có biết ?: + SÉT đánh có thể gây cháy nổ công trình, thậm chí CHẾT […]

Xem thêm

KHOAN GIẾNG TIẾP ĐỊA

KHOAN GIẾNG TIẾP ĐỊA (giếng tiếp địa là gì) Giếng tiếp địa là những giếng có độ sâu từ ( 5-20m) tùy theo địa hình , đường kính ( 5-11cm) được khoan bằng máy hoặc thủ công dưới lòng […]

Xem thêm
0